DienstenCoaching

De redenen die mensen hebben om coaching te willen zijn heel verschillend. Dit kunnen burn-out klachten zijn, verlies van dierbaren, problemen in je relatie of op het werk, zelfonderzoek of zingevingsvragen. Uit eigen ervaring weet ik dat ook na emigratie (bijvoorbeeld naar Frankrijk) gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden naar boven kunnen komen die je balans verstoren en die aandacht vragen. Het lijkt of alles veel meer impact heeft, of je ziel een gevoelige snaar is geworden. Het leven in de uitgestrekte natuur, in stilte en rust, zorgt ervoor dat je een spiegel voorgehouden wordt.  Daardoor komen je ideeën over wie je bent in een ander licht te staan.

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin we doelen en verwachtingen helder stellen. Ik vind het belangrijk om dit samen met jou vanuit aandacht en rust te doen, om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij datgene wat er bij je speelt. Hiermee gaan we aan de slag in de sessies.  We werken stapsgewijs toe naar het helder worden van de kwesties en hoe je hiermee om kunt gaan. Je ontdekt wie je werkelijk bent, wat je echt belangrijk vindt in je leven en hoe je je toekomst vorm wilt geven.
Het coachen kan als je dat wilt gecombineerd worden met Non-duale coaching. Hieronder vind je meer informatie wat Non-duale coaching inhoudt.Non-duale coaching

De vragen “wie ben ik?" of "wat wil ik?” kunnen onderzocht worden vanuit Non-dualiteit. Non-Duale Coaching is een uitnodiging om ‘thuis’ te komen bij jezelf en van daaruit je leven vorm te geven. Je gaat jezelf beter begrijpen, ontdekt wat je werkelijk wilt en je onderzoekt je persoonlijke kwaliteiten. Je bevrijdt je van oude zelfbeelden en beperkende overtuigingen.
De werkwijze is ervaringsgericht en dat garandeert dat je al na enkele gesprekken veranderingen opmerkt in de manier waarop je met jezelf en met anderen omgaat.
We nemen het Nu als basis voor je innerlijke ontdekkingsreis. We onderzoeken de vragen die je bezighouden, kwesties die spelen, de onaffe zaken die erkenning zoeken. Iedere vraag is welkom en interessant omdat die je kan helpen om verder te komen. Stil staan bij je verleden is geen doel op zich. We besteden er net zoveel aandacht aan als nuttig is om je ervan te bevrijden. De aandacht is vooral gericht op wie je Nu bent, wat je Nu wilt en hoe je dat Nu vorm wilt geven. Ik maak tijdens de sessies gebruik van zelfonderzoek (inquiries) en visualisaties.


ReAttach therapie

 ReAttach therapie is een prachtige therapie om mensen dichter bij zichzelf te brengen. Het zorgt ervoor dat ervaringen of emoties uit het verleden op een andere manier worden opgeslagen, waardoor die ervaringen hun zwaarte verliezen en rust en ruimte gecreëerd wordt. Het resultaat is minder stress, helderheid in denken, en je wordt minder gevoelig voor impulsen van buitenaf. Dit wordt door middel van een combinatie van sensorische stimulatie (“trommelen”) op de handen en denkopdrachten bereikt. ReAttach is een therapie waarbij niet veel gepraat hoeft te worden, en waarbij in 5 sessies, verspreid over 2 maanden, veel resultaat geboekt wordt. Deze sessies kunnen deel uitmaken van de coachsessies, of als een op zichzelf staand traject worden doorlopen. Meer informatie over deze behandelmethode is te vinden op de website www.reattach.nl

“Al het werkelijke leven is ontmoeting”

(Martin Buber)